نسخه بازرگانی نرم افزار هُما

معرفی و ویژگی‌ها

نسخه بازرگانی پایه نرم افزار مدیریت کسب و کار هما

✔ دسترسی در هر زمان و هر مکان
✔ امنیت بسیار بالا
✔ بدون نیاز به نصب برنامه
✔ امکان تعریف کالا و خدمات
✔ امکان تعریف طرف حساب و مشتری
✔ امکان صدور فاکتور
✔ امکان مدیریت چک
✔ انبارداری
✔ حسابداری
✔ خزانه (شامل بانک و تنخواه و صندوق)
✔ کلیه گزارشات مرتبط
✔ قابلیت ارتقای تعداد کاربران

امکاناتی که بعداً می‌توانید به این نسخه بیفزایید:

✔ سیستم پیامدهی
✔ اپلیکیشن اختصاصی
✔ وب سایت فروشگاهی و اطلاع رسانی
✔ درگاه پرداخت آنلاین
✔ افزودن تعداد کاربر و مدیر سیستم
✔ حسابداری و انبارداری پیشرفته
✔ ارتقا به نسخه بازرگانی جامع
✔ باشگاه مشتریان
✔ مدیریت تولید
✔ اتوماسیون

و سایر ماژول های کاربردی سیستم هما

قیمت مصرف‌کننده
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نسخه بازرگانی پایه نرم افزار مدیریت کسب و کار هما

✔ دسترسی در هر زمان و هر مکان
✔ امنیت بسیار بالا
✔ بدون نیاز به نصب برنامه
✔ امکان تعریف کالا و خدمات
✔ امکان تعریف طرف حساب و مشتری
✔ امکان صدور فاکتور
✔ امکان مدیریت چک
✔ انبارداری
✔ حسابداری
✔ خزانه (شامل بانک و تنخواه و صندوق)
✔ کلیه گزارشات مرتبط
✔ قابلیت ارتقای تعداد کاربران

امکاناتی که بعداً می‌توانید به این نسخه بیفزایید:

✔ سیستم پیامدهی
✔ اپلیکیشن اختصاصی
✔ وب سایت فروشگاهی و اطلاع رسانی
✔ درگاه پرداخت آنلاین
✔ افزودن تعداد کاربر و مدیر سیستم
✔ حسابداری و انبارداری پیشرفته
✔ ارتقا به نسخه بازرگانی جامع
✔ باشگاه مشتریان
✔ مدیریت تولید
✔ اتوماسیون

و سایر ماژول های کاربردی سیستم هما