ماژول مدیریت پورسانت

معرفی و ویژگی‌ها

‌💥 قابلیت‌ها و امکانات:

✔ طراحی و محاسبه‌ی اتوماتیک جداول پورسانت بصورت پلکانی و خطی
✔ محاسبه خودکار پورسانت کارشناسان براساس میزان فروش طبق جدول سفارشی و گزارشات
✔ محاسبه پورسانت ذینفع فاکتور فروش

قیمت مصرف‌کننده
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قابلیت‌ها و امکانات:
✔ طراحی و محاسبه‌ی اتوماتیک جداول پورسانت بصورت پلکانی و خطی ✔ محاسبه خودکار پورسانت کارشناسان براساس میزان فروش طبق جدول سفارشی و گزارشات ✔ محاسبه پورسانت ذینفع فاکتور فروش