کاربر نرم‌افزار هُما

معرفی و ویژگی‌ها

شامل یک دسترسی جدید به نرم‌افزار هُما. ویژه نسخه های بازرگانی، فروشگاهی و سیستم پیامدهی.

قیمت مصرف‌کننده
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شامل یک دسترسی جدید به نرم‌افزار هُما. ویژه نسخه های بازرگانی، فروشگاهی و سیستم پیامدهی.