ماژول حسابداری تکمیلی

معرفی و ویژگی‌ها

‌💥 قابلیت‌ها و امکانات:

✔ تعریف و استفاده از "سطوح تفصیلی شناور" سفارشی توسط کاربر در سطح 4 و 5 و 6 اسناد مالی
✔ امکان تعریف پروژه‌های بازرگانی متعدد در حسابداری
✔ قابلیت تفکیک فاکتورها و دریافت/پرداخت و محاسبه سود عملیاتی به ازای هر پروژه

قیمت مصرف‌کننده
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قابلیت‌ها و امکانات:
✔ تعریف و استفاده از "سطوح تفصیلی شناور" سفارشی توسط کاربر در سطح 4 و 5 و 6 اسناد مالی ✔ امکان تعریف پروژه‌های بازرگانی متعدد در حسابداری ✔ قابلیت تفکیک فاکتورها و دریافت/پرداخت و محاسبه سود عملیاتی به ازای هر پروژه