ماژول انبارداری تکمیلی

معرفی و ویژگی‌ها

‌💥 قابلیت‌ها و امکانات:

✔ کنترل موجودی و کنترل نقطه سفارش
✔ کاردکس کالاها (ثبت اسناد انبار براساس ورود/ خروج کالا و جابه‌جایی بین انبار)
✔ انبارگردانی سه‌مرحله‌ای و تولید چک لیست‌های مقایسه‌ای وضعیت موجودی
✔ وضعیت موجودی و گزارشات مربوطه
✔ زیرساخت کامل برای صدور و کنترل بیجک باربری و حواله‌ی بنگاه

قیمت مصرف‌کننده
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قابلیت‌ها و امکانات:

✔ کنترل موجودی و کنترل نقطه سفارش ✔ کاردکس کالاها (ثبت اسناد انبار براساس ورود/ خروج کالا و جابه‌جایی بین انبار) ✔ انبارگردانی سه مرحله‌ای و تولید چک لیست‌های مقایسه‌ای وضعیت موجودی ✔ وضعیت موجودی و گزارشات مربوطه ✔ زیرساخت کامل برای صدور و کنترل بیجک باربری و حواله‌ی بنگاه